Andreas

VD – Ägare

+46 040 641 66 01
andreas@stenshammer.se

Luan

Arbetsledare

+46 040-641 66 03
luan@stenshammer.se

Gunn

Ekonomi

+46 040 641 66 02 gunn@stenshammer.se